MARTIN KUBŮ

Praktik Rekonektivního léčení a The Reconnection,

hypnoterapeut, kouč a instruktor workshopů

The Reconnection a Rekonnective Healing

THE RECONNECTION

Co je The Reconnection?

The Reconnection (Znovunapojení) je evoluční proces, který nás vrací do stavu přirozené harmonie, zdraví a rovnováhy. Mnoho lidí zažije po The Reconnection trvalé změny v mnoha oblastech života.

The Reconnection je spojení s frekvencemi, které jsou zde v prostoru stále. Naladit se na ně může v podstatě každý. Jakmile naše tělo tyto frekvence ucítí, vzpomene si na to, že tuto úroveň harmonie a zdraví zná a začne se do ní přirozeně  vracet.

U někoho se to projeví tím, že se vyléčí z problémů na fyzické úrovni, u někoho, že si po letech urovná vztahy v rodině. Někdo začne dělat práci, kterou vlastně vždy chtěl dělat, někdo se celkově zklidní a prohloubí své vnímání ve všech oblastech, a to mu způsobí změny v celém jeho životě.

The Reconnection je o návratu k sobě. Pro každého je tento proces jiný a individuální.

Kdy a jak často se The Reconnection používá?

Dělá se jednou za život a nemusí se opakovat. Při The Reconnection dochází k propojení energetických drah v našem těle s energetickými dráhami, které jsou v prostoru kolem nás. Tím dojde k znovunapojení a k celistvosti.

The Reconnection působí v rovině fyzické, psychické, mentální, emocionální i duchovní. 

K jakým změnám dojde?

Vědeckými měřeními je prokázána změna ve struktuře naší DNA a buněk našeho těla. Při měření v laboratořích bylo zjištěno, že během působení rekonektivních frekvencí proudí do našeho těla obrovské množství fyzického světla, širokého spektra energie a informací v harmonické podobě.

  • The Reconnection zpomaluje i zastavuje proces stárnutí našeho fyzického těla.
  • Lidé se výrazně zklidní a přeorganizují svůj život směrem k harmonii.
  • Lidé bývají více spokojení a efektivní.
  • Lidé mívají lepší vztahy se svými blízkými i lidmi ve svém okolí.
  • The Reconnection snižuje hladinu vnitřního stresu, vrací organismu rovnováhu a zdraví a navyšuje energii v našem těle.

Po The Reconnection jsme trvale a celistvě napojení. Dochází k harmonizaci všech aspektů v našem životě. To je spojeno i s rozpadem některých starých věcí a vzorců v našem životě. Dochází k vymazání nefunkčních vzorců v našem energo-informačním systému a vyléčení na všech úrovních: mentální, emocionální, fyzické a duchovní.

Mnoho lidí zažije razantní změny ve svém životě, směrem k harmonizaci a navýšení vědomí.

Lidé to často popisují jako nárůst životní energie, vnitřní jistoty a jasného intuitivního směrování k věcem, které vždycky v podstatě chtěli dělat.

Jaký je průběh The Reconnection?

Celý proces se dělá ve 2 dnech. Jeden den je to cca 30 – 40 minut a druhý den cca 35 - 45 minut.
Musí být dokončen v rozsahu 3 nocí.

Cena The Reconnection

Je zde důležitá i cena. Cena obsahuje frekvenci 333, což je v součtu číslo 9 a to je číslice, která znamená ukončený proces.

V České republice je to 333 euro nebo 8400 Kč.

Tato cena musí být zaplacena, aby byla dodržena výměna hodnot (Fair Money Exchange) a aby proces zobrazoval harmonii i v této oblasti.

The Reconnection provádí praktik s mezinárodní certifikací a kvalifikací.

Pro více informací nebo objednání The Reconnection volejte 777 349 789 nebo pište na email info@martinkubu.cz.

REKONNECTIVE HEALING

Tato metoda bývá často spojena s nejnovějšími poznatky kvantové fyziky a dalších moderních výzkumů.
Pomocí naladění na tyto frekvence léčení můžete dosáhnout rozsáhlých změn ve svém životě.
Toto spojení harmonizuje celé tělo a propojuje jej s původní rovinou zdraví a rovnováhy.

Rekonnective Healing je návrat do původního stavu harmonie a zdraví. Působí na rovině příčiny, a tím odstraňuje i následky. Vyladí naše tělo na úrovni základní frekvence zdraví a napraví chyby v energo-informačním systému našeho těla i psychiky. Jinými slovy vymaže ze systému původní chybu, která je příčinou nerovnováhy v těle a tím jí vyléčí na úrovni mentální, emocionální i fyzické. Je to návrat k sobě na nejhlubší úrovni.

Spojení s touto frekvencí je velmi intenzivní a mnoho lidí při tom zažívá hluboké, individuální prožitky.

Můžete využít tuto metodu pro léčení konkrétního problému ve Vašem těle nebo jen jako regenerační terapii, která Vás revitalizuje.

Sezení trvá 30 minut. Jedná se o bezdotykové léčení.

Cena za jedno sezení je 3 600,- Kč.

Průběh léčby

Zpravidla proběhnou 3 - 4 sezení během jednoho týdne až 10 dnů. To je nejoptimálnější forma - což znamená, že nejvíce lidí po celém světě při této intenzitě sezení vnímalo nejvíce působení frekvencí ve svém životě. Samozřejmě, když se klient rozhodne, že se cítí dobře již po prvním nebo druhém sezení a že mu to stačí, není to špatně.

Nejedná se o dlouhodobou léčebnou kůru, při které budete muset docházet půl roku a utrácet své peníze.
Tak jako u klasické medicíny nejsme schopni nikdy zaručit 100% očekávaný výsledek pro každého, ale výsledky jsou více než překvapivé u velkého množství klientů, tam kde klasická medicína selhává.

Někdy léčení přijde způsobem, který jsme očekávali, ale někdy přijde způsobem, který jsme si nedovedli ani představit a vyléčí se nebo se srovnají věci, o kterých jsme ani netušili, že s daným problémem souvisí.

Popis sezení

Sezení probíhá ve většině případů tak, že klient leží po dobu 30 minut na lehátku a má zavřené oči. Pouze odpočívá. Nemusí se na nic soustředit, nijak spolupracovat, na cokoliv odpovídat nebo se jinak zapojovat do procesu. Praktik Rekonektivního léčení se naladí na frekvence a díky tomu je začne svým způsobem cítit i klient.

Projevy jsou různé. Někdy si klient jen velmi dobře odpočine. Někdy se mu pohybují oční víčka, někdy se změní dech, někdy dojde k drobným nebo větším samovolným pohybům svalů na různých částech těla. Někdy mají klienti pocit vznášení se v prostoru, někdy vidí barvy, které nikdy před tím neviděli, někdy vidí obrazy, někdy vzpomínky na věci, které již zapomněli, někdy slyší zvuky a někdy mají pocit, že s nimi na léčení někdo spolupracuje, někdy cítí vůně, které nikdy necítili.

Projevy na lehátku jsou opravdu velmi různé a mohou být pokaždé jiné. Ve velké většině případů jsou prožitky na lehátku velmi příjemné a pro mnoho lidí je to něco,  co v životě nezažili. Někdy si nejsou lidé jistí, že něco cítili, někdy klient i usne.

Nic z toho není dobře nebo špatně. Je to proces. Každý jsme jiný a každý vnímáme jinak. To důležité je, co se děje po sezení.

Rekonnectivae Healing není omezeno prostorem ani časem, proto je možné ho provádět i  na dálku po předchozí domluvě s praktikem.

Léčení provádí praktik s mezinárodní certifikací a kvalifikací.

Pro více informací nebo objednání volejte 777 349 789 nebo pište na email info@martinkubu.cz.

 

VĚDA A THE RECONNECTION

Rekonnective Healing je metoda frekvenčního (nebo i informačního) léčení, které přinesl doktor Eric Pearl. Je to účinná forma spojení s léčivým spektrem frekvence, která obsahuje energii, informace a světlo na vysoké úrovni a dosahuje velmi zajímavých výsledků.

O The Reconnection a Rekonnective Healing se zajímá velké množství vědců, kvantových fyziků, lékařů a univerzit. Výsledky i principy The Reconnection a Rekonnective Healing se z velké části dotýkají mnoha oblastí nejnovějších objevů kvantové fyziky, epi-genetiky, teorií multirozměrného vesmíru a nejnovějších poznatků v oblasti vývoje lidské DNA.

Dr. Eric Pearl, světový lídr této metody, sám často upozorňuje na fakt, který je v této oblasti důležitý a to, že když moderní věda něco nového objeví neznamená to, že to tu do té doby nebylo. Znamená to jen, že jsme jako lidstvo skrze naše zkoumání a pozorování došli zase o kousek dál v poznávání reality a věcí, které zde byli celou dobu.

Absence důkazů neznamená absenci reality, kterou teprve objevujeme.